Tips till vildsvinsjakten! Intervju med Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

anders_nilsson_700.jpg

Vi har pratat med Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet och bett om att få ta del av hans bästa tips och erfarenheter kring vildsvinsjakten. Trevlig läsning!

Inför jakten

- Fundera på vart du har skadekänsliga grödor som kan vara attraktiva och rikta i första hand jakten dit. Genom att lämna vildsvinen i fred på tex åtlar under våren så kan vi minska skadorna vid en given täthet i vildsvinsstammen. I många fall återkommer vildsvinen till samma platser år från år så om du vet att en speciell vall hade mycket vildsvinsbök i fjol är det ett hett tips att passa där även i år. Se även till att vara förberedd inför ett eventuellt eftersök. Det är din lagstadgade skyldighet som jägare att kunna ha en tränad eftersökshund på plats inom två timmar från påskjutning.

Packningen

- Väl inskjutet vapen med den ammunition du avser använda vid jakten. En bra, ljusstark kikare för att kunna studera djuren innan skott och söka av terrängen. Benstöd, skjutkäpp eller dylikt för att underlätta att ett säkert skott kan lossas. Pannlampa.

På pass

- Håll koll på vindriktningen. Om du har vinden i ryggen och sprider vittring över det område där det är troligt att viltsvinen ska dyka upp så försök om möjligt att byta pass. Detta förutsätter givetvis att säkerheten och eventuell jaktledning tillåter det. Mörker är inte kulfång! Titta medans det är bra ljus vart du kan skjuta med säkert kulfång då detta är mycket svårare att avgöra i mörker.

Hur ska man tänka kring avskjutning och tid på dygnet? 

- Sena kvällar och tidiga morgnar. Fördelen med mornarna är att man har ljuset på sin sida. Tänk på att studera djuren noga så att en förande sugga inte fälls. Under våren, innan vegetationen blir för hög, brukar det gå bra att studera djurens buklinje. Den förande suggans spenar kan då ses.

Viktigt att tänka på vid slakt? 

- Om möjlighet ges så ta hem djuret och passa det hängande i slaktutrymme. Detta ger bättre hygien. Vid sommartemperaturer kan en kompromiss behöva göras för att få ner temperaturen på det fällda viltet och då bör det passas snarast. Ett välskjutet vilt kan dock ligga ett par timmar ej urtaget utan att det sker någon vandring av bakterier ut i bukhålan. Galtar har ofta ett oförtjänt dåligt rykte. Är du osäker på köttkvaliteten kan du göra ett enkelt kokprov. Ta en bit kött och lägg i ett glas vatten i micron. När det kokar så öppnar du luckan och luktar. Luktar det fläsk är svinet helt ok. Vid en stark galtlukt så bör djuret kasseras. Givetvis ska alla vildsvin även trikintestas!